Meteņi Vecumniekos

Recepšu grāmata “Pļava”

Pavārgrāmatu nekad nevar būt par daudz. Jaunas grāmatas dzimšana tās autoriem ir kā izlolots bērns, un diena, kad pirmo reizi to var turēt rokā, ir lieli svētki. Kopš vakardienas, 2021. gada 15. jūnija, lasītājiem un gardēžiem pieejama jauna grāmata.

Teksts: Sandra Ošiņa

Foto: Valdis Ošiņš 

Kas ir īstais Zemgales budēlis? To šogad braucām lūkoties uz Vecumniekiem, kur jau piekto gadu senās Meteņu tradīcijas atjauno ar prieku un sparu. Piektdienā, 15. februārī, Vecumnieku tautas namā varēja piedalīties muzikantu meistarklasēs un izkustēties danču vakarā. Sestdienā, 16. februārī, notika Meteņu tirgus, budēļu un ķekatu ciemošanas lauku sētās, gājiens cauri Vecumniekiem līdz ezeram, ugunskura kurināšana, folkloras kopu koncerts, spēkošanās, tālākā mīziena sacensība, spēles un rotaļas bērniem, uguns bumbas ripināšana un Meteņu putras baudīšana. Laiks bija saulains, dziesmas un izdarības – joku un smieklu pilnas, budēļi “leca” ap meitām, modināja pavasari, un viss pasākums kopumā lika nojaust, ka ar dzimstību Vecumniekos šogad viss būs kārtībā. Cerēsim, ka šis vilnis velsies pār visu Latviju.

Maskotie gājieni novada lauku sētās

Skaistkalnes pagastā “Mačēnos”, Stelpes pagastā “Līdumos”, Vecumnieku pagastā “Robežniekos” un “Satekās” sestdienas priekšpusdienā ieradās budēļi un ķekatas no tālākām un tuvākām vietām. Tieši tāla ciemošanas Meteņos agrākos laikos bijusi cieņā, bija ticējumi saistībā ar garu linu audzēšanu. Meteņi ir pēdējā budēļos ejamā reize, jo budēļos iešana pieder pie ziemas izdarībām. Budēļi (vīriešu kārtas maskas) un ķekatas (sieviešu kārtas maskas) mājai un tajā mītošajai saimei nes svētību, veselību, aizsardzību un nodrošina auglību. Tomēr masku tēlus saista ar veļu valstību, tāpēc izdarības nenotika mājās, bet ārā, pagalmā. Mēs ciemojāmies “Līdumu” mājās pie Inetas un Jāņa Klāviņiem, paldies saimei par sirsnīgo uzņemšanu! Budēļi pūta ragus, skanēja mūzika pamīšus ar kadiķu zvārguļiem, dziesmas, rotaļas un zīlēšana norisinājās pēc senām tradīcijām. Saimniece visus cienāja ar jēra zupu, kas vārījās turpat uz ugunskura, zāļu tēju un kādiem šerpākiem uzlējumiem. Arī budēļiem un ķekatām līdzi pie kadiķiem bija piesiets gan šis un tas garšīgs, gan mazas dzērienu pudelītes. Vairāk par ciemošanos lasiet šeit.

Masku gājiens un budēļi

Vēlāk caur Vecumniekiem devās masku gājiens, pirmajās rindās dominēja tradicionālie budēļi. Tie ir Meteņu galvenie tēli, vīrišķās enerģijas piepildīta maska, kurai raksturīga no rudzu vārpām veidota konusveida cepure, otrādi vilkts aitādas kažoks, aizsegta seja, skaļa, “budinoša” uzvedība, ar kuras palīdzību tas modina dabu, un dažādi vīrišķo auglību simbolizējoši atribūti. Kādi tie ir, lūkojiet fotogrāfijās. Šī tēla  izcelsme meklējama tieši Zemgales tradīcijā, tāpēc “Meteņi Vecumnieku novadā” organizatori katru gadu aicina Budēļus pulcēties vienkopus un pierādīt, ka īstais Zemgales BUDĒLIS dzīvo Vecumnieku novadā.

Masku gatavošana aizsākas jau iepriekšēja gada vasarā, laikā, kad plašajos Zemgales tīrumos nobriest rudzi. Tad pēc senām tradīcijām jāparūpējas par masku veidošanu, kuras varēs izmantos nākamā gada Meteņos. Arī šogad smailās rudzu cepures iezīmēja īstenos Zemgales budēļus, kurus pērn par godu Latvijas simtajai dzimšanas dienai izdevies sapulcēt līdzīgā skaitā. Ja līdz šim nav nācies iepazīt šo interesanto tradīciju, no sirds iesakām noskatīties video “Rudzu spēks”.

Meteņu svinības ezera krastā

Jaunā ezera krastā ar jestriem jokiem, pavasara modināšanai atbilstošā stilā, pasākumu vadīja Irita Vimba no Bārbeles folkloras kopas “Tīrums”, saņemot atbalstu no vīra Raimonda un citiem kopas dalībniekiem. Budēļi un ķekatas bija sabraukuši no visas Latvijas: Ozolmuižas pagasta folkloras kopa „Ūzuleņi”, Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis, Vidrižu folkloras kopa “Delve”, Madonas folkloras kopa “Vērtumnieki”, Ogres kultūras centra folkloras kopas “Artava”, kaimiņi, folkloras kopa no Lietuvas “Aguonėlas”, kuriem ir gan līdzīgas, gan atšķirīgas tradīcijas. Labprāt it visā piedalījās gan pašu Vecumnieku iedzīvotāji, gan viesi no citām Latvijas vietām. Bija ļoti daudz bērnu, arī mazuļu ratiņos. Tas cerīgi.

Paldies kultūras vēstniecei, Vecumieku tautas nama vadītājai Janai Justei, kura mūs uzaicināja uz šo krāšņo pasākumu! Ar nepacietību gaidīsim vasaru un nākamo tikšanos rudzu druvā.

Mūsu grāmata

Izpārdota!

Citi stāsti

Recepšu grāmata “Pļava”

Recepšu grāmata “Pļava”

Pavārgrāmatu nekad nevar būt par daudz. Jaunas grāmatas dzimšana tās autoriem ir kā izlolots bērns, un diena, kad pirmo reizi to var turēt rokā, ir lieli svētki. Kopš vakardienas, 2021. gada 15. jūnija, lasītājiem un gardēžiem pieejama jauna grāmata.

PiparkoogiMaania

PiparkoogiMaania

“PiparkoogiMaania” – “PiparkūkuMānija” ir piparkūku mākslas izstāde, kura 2019. gadā Tallinā norisinās jau četrpadsmito gadu.

Piparkūku cepšana pie Armitstediem

Piparkūku cepšana pie Armitstediem

Cik ļoti spēcīgi ir bērnības iespaidi? Moda Redklifa (Maud Radcliffe (Armitstead) 1902–1993) grāmatā “Baltijas stāsti. Armitstedu dzimta laikmetu griežos” (1997) 30. lpp. apraksta laiku, kad bijusi maza meitene, dzīvojusi Rīgā, Mārstaļu ielā 19.

Mūsu sadarbības partneri

 

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Par autortiesībām

Šeit publicētais saturs (teksts un attēli) ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Par šo materiālu pilnīgu vai daļēju izmantošanu pārpublicēšanai lūgums sazināties ar "Garšīgā Latvija" veidotājiem. Par attēlu izmantošanas tiesībām variet jautāt arī AKKA/LAA.

Par datu aizsardzību

Sadaļā Par privātumu variet lasīt detalizētāku aprakstu par to, kā tiek izmantoti Jūsu lietotāja dati.

 

Projekta atbalstam

Respektējot jūsu lietošanas ērtības, mēs nepārdodam reklāmas vietas mūsu mājas lapā, tādēļ aicinām atbalstīt šī un citu mūsu projektu attīstību, ziedojot mūsu sadarbības partnerim – Izglītības un kultūras atbalsta biedrībai Balta