Metenu-kuka, Meteņu maizīte, metenu-maizite, štopkūka