Pildītās pankūkas, kommorjenvīderi, kommenvīderi, nāc-rītā-atkal