Tējas-maize, tējas-maizīte, tejas-maizite, Tejas-maize, Bisu-duriens. cake-beesting, Kuchen Bienenstich