Aulejas-kļockas, Latgales-kulinarais-mantojums, kļockas, klockas