Par biedrību

Mūsu biedrība dibināta ar mērķi veicināt kultūrizglītības un mūžizglītības attīstību Latvijā;

Sekmēt radošo un digitālo prasmju pilnveidošanu dažādās profesiju un sabiedrības grupās;

Uzlabot izglītības kvalitāti Latvijā, pilnveidojot izglītības saturu un apmācot izglītības, mākslas un citu nozaru darbiniekus;

Atbalstīt kultūras mantojuma saglabāšanu, popularizēt tradicionālās un mūsdienu kultūras vērtības.

Daži mūsu projekti

Etnogrāfiskās ekspedīcijas

Par ekspedīciju pirmsākumiem

Pamatojoties uz 1923. gada 15. jūnijā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes izsludināto likumu „Par pieminekļu aizsardzību”, Izglītības ministrijas pakļautībā izveidoja Pieminekļu valdi, kurai bija jāpārzina aizsargājamie pieminekļi un jāorganizē to aizsardzība.

Lai to nodrošinātu, viens no likuma pantiem paredzēja organizēt ekspedīcijas: arheoloģiskās, arhitektoniskās un etnogrāfiskās. Etnogrāfiskās pieminekļu apzināšanas ekspedīcijas, lai aizsargātu un vāktu Latvijas iedzīvotāju izzūdošās dzīves parādības, plānveidīgi organizēja no 1924. gada līdz 1931. gadam. Kopumā visu ekspedīciju laikā uzņemti vairāk nekā 53 600 fotonegatīvu. Pieminekļu valde organizēja ekspedīcijas, bet iegūtais priekšmetu klāsts nonāca glabāšanā tagadējā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā.

Kolekcijas novērtējums

No 2013. gada nogales UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļauta Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nominācija “Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924. – 1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos”. Nomināciju veido Izglītības ministrijas Pieminekļu valdes etnogrāfisko ekspedīciju laikā uzņemti 802 fotonegatīvi. 

Ko darām mēs?

Kopš pirmajām ekspedīcijām pagājis gandrīz simt gadu, dzīvesveids ir būtiski mainījies, tomēr ne visās jomās. Lai fiksētu to, kas saglabājies un kādas izmaiņas skārušas Latvijas lauku dzīvesveidu un tradīcijas, kā arī lai saglabātu nākamajām paaudzēm dokumentētus materiālus par dzīvi šī gadsimta sākumā, izlēmām veikt līdzvērtīgu padziļinātu pētījumu ar mērķi iegūt audiovizuālu materiālu par vietām un cilvēkiem, kuri šobrīd dzīvo Latvijas lauku apvidos.

2017. gadā sadarbībā ar Latvijas vēstures muzeju un RSU sociālās antropoloģijas nodaļu  uzsākām ekspedīcijas Latvijas lauku novados. Ekspedīcijas atbalsta VKKF.

Garšīgā Latvija

Mūsu mērķi

Vēlamies apkopot ēdienu receptes, kas latviešiem ļauj justies kā mājās šeit vai jebkurā citā vietā pasaulē. Lai viņi var pagatavot ēdienu, pie kāda pieraduši savu vecāku mājās. Sākot darbu pie projekta “Garšīgā Latvija”, iesaistījām draugus un radus, tad tālāk viņu draugus un radus. Tā pamazām esam iepazinuši daudz ģimeņu, tradīciju un ēdienu. Gadās, ikdienā nenovērtējam saimnieču darbu, viņas pašsaprotami rosās pa virtuvi, un šķiet, ka tā būs vienmēr. Bet laiks ir nepielūdzams, tāpēc savas ģimenes iemīļotākos ēdienus būtu vērts izzināt niansēs, pierakstīt, nofotografēt, kā tie gatavojami, jo tie ir kā gadiem slīpēti dārgakmeņi.

Grāmatas, izstādes

Par grāmatām

Biedrībai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze izcilas kvalitātes grāmatu un fotoalbūmu izdošanā par mākslas un kultūras mantojuma tēmām. Tajā skaitā esam izdevuši Hēsioda esposus “Teogonija” un “Darbi un dienas” ar Ilmāra Blumberga gleznu ciklu,  Edītes Paulas–Vīgneres mākslas albumu ar Noras Ikstenas esejām “Koronetes”, Gvido Kajona fotogrāfiju albumu “Tēma 011”, sagatavojuši un sadarbībā ar Latvijas Medijiem izdevuši ēdienu grāmatu “Eiropas vēsture latviešu virtuvē” un citas. Grāmatas iespējams iegādāties pret ziedojumiem.

Par atbalstu

Aicinām atbalstīt mūsu projektus ar ziedojumiem biedrības mērķu sasniegšanai.

Ja vēlaties atbalstīt konkrētu projektu, ziedojuma aprakstā norādiet, kam  paredzēti līdzekļi. 

Jau iepriekš paldies par atsaucību, atbalstot svētīgu darbu!

Biedrības rekvizīti

Izglītības un kultūras atbalsta biedrība Balta

Reģistrācijas Nr. 40008181161
Juridiskā adrese: Eiženijas iela 1A, Rīga, LV-1007
AS Swedbank, HABALV22X
Konta nr. LV25HABA0551031292543