Aulejas-klockas, Aulejas-kļockas, Latgales-kulinārais-mantojums